R3sourcerin tilausehdot

R3sourcerin tilausehdot

 

(Resourcer Software Limitedin kehittämä ohjelmisto)

 

 1. TILAUSEHTOJEN HYVÄKSYMINEN

 

 • Nämä tilausehdot (“tilausehdot”) hyväksytään rastittamalla sivuston r3sourcersoft.com lomakkeen “KOKEILE heti!” kohta “Olen lukenut ja hyväksyn tilausehdot” tai muuttamalla Resourcer Software Limitedin, yritystunnus 168095 Belize (“R3sourcer”) ja ne hyväksyvän yhteisön välisiä tilausehtoja.

 

Resourcer Australia Pty Ltd on maksujen käsittelyyn ja verotukseen liittyvä oikeushenkilö Australiassa. Tämä yritys ei ole varsinainen palveluntarjoaja, eikä siten vastaa varsinaisesta palvelusta tai sopimuksesta.

 

Laviin OÜ on maksujen käsittelyyn ja verotukseen liittyvä oikeushenkilö EU:n talousalueella. Tämä yritys ei ole varsinainen palveluntarjoaja, eikä siten vastaa varsinaisesta palvelusta tai sopimuksesta.

 

Resourcer Australia Pty Ltd on maksujen käsittelyyn ja verotukseen liittyvä oikeushenkilö Australiassa. Tämä yritys ei ole varsinainen palveluntarjoaja, eikä siten vastaa varsinaisesta palvelusta tai sopimuksesta.

 

Resourcer Software Limited toimii maksujen käsittelyyn ja verotukseen liittyvänä oikeushenkilönä kaikilla muilla lainkäyttöalueilla, lukuun ottamatta yllä mainittua Australiaa ja EU:n talousaluetta.

 

Jos hyväksyt nämä ehdot työnantajasi tai muun oikeushenkilön puolesta, sinun on vahvistettava, että sinulla on täydet oikeudelliset valtuudet sitovan sopimuksen solmimiseen asiakkaan nimissä (”asiakas”).

Kyseessä on vain yrityksille suunnattu palvelu, eikä kuluttajien kanssa solmita sopimuksia

 

 

 

 1. TILAUKSEN KESTO JA LASKUTUS

 

 • Tilaus tulee voimaan tilausennakon maksamisen yhteydessä, ja tilaus on voimassa siihen saakka, kunnes se päättyy näiden ehtojen mukaisesti.

 

 • Ensimmäinen laskutuskausi alkaa tilauksen vahvistuspäivästä, ja on voimassa yhden kuukauden tai vuoden. Tämän jälkeen laskutetaan kerran kuukaudessa/vuodessa etukäteen edellisen tilauksen vahvistuspäivämäärän mukaisena päivänä.

 

 

 1. TILAUKSEN LAAJUUS JA KÄYTTÖ

 

 • Näiden ehtojen mukaisesti asiakas saa ei-yksinomaisen rajoitetun oikeuden käyttää R3sourcerin henkilöstöhallintoalustaa, palveluja ja kaikkia valitsemiaan lisäpalveluja

 

(yhdessä “sovellus”), jotka ovat käytettävissä verkossa. Asiakas ei saa sovellusta, eikä mitään sovelluksen kopiota tai sen osaa, eikä myöskään lisenssiä sovelluksen käyttöönottamiseen millään muulla tavalla kuin verkkoalustana, ohjelmistona tai mobiilisovelluksena.

 

 • Asiakkaan tilaus oikeuttaa asiakkaan käyttämään sovellusta tilaustyypissä määritellyn käyttökertojen, käyttäjien määrän, lisäpalvelujen jne. mukaisesti. Tilaus päivitetään automaattisesti, jos asiakas tarvitsee lisäkapasiteettia tai toimintoja, ja asiakas käyttää ylimääräisiä käyttökertoja ilman, että käyttäjiä tai lisäpalveluja on rekisteröity etukäteen tai ylimääräisiä käyttökertoja, käyttäjiä tai lisäpalveluja on hyväksytetty R3sourcerilla, ja asiakas sitoutuu maksamaan tästä seuraavan tilaushinnan korotuksen kulloinkin tällaisista käyttökerroista, käyttäjistä ja lisäpalveluista veloitettavien hintojen mukaisesti.

 

 • Sovellus, R3sourcerin sivusto ja verkkoalusta sisältävät luettelon erilaisista tilaustyypeistä sekä luettelon teknisistä lisäominaisuuksista sekä lisäpalveluista erilaisille käyttöjärjestelmille. Tiettyihin toimintoihin ja palveluihin voidaan soveltaa erillisiä ehtoja, jotka on hyväksyttävä näiden tilausehtojen lisäksi ennen käytön aloittamista.

 

 • Vain asiakas ja hänen edustajansa voivat käyttää sovellusta, eikä sovellusta voi käyttää kenenkään muun osapuolen toimesta tai puolesta, eikä sitä voi myöskään käyttää tietojen käsittelyyn tai palvelujen tarjoamiseen muille kuin asiakkaalle. Asiakas sitoutuu ottamaan täyden vastuun sekä korvausvastuun kaikkiin sellaisiin kolmansiin osapuoliin liittyen, joille asiakas myöntää pääsyn sovellukseen tai jotka käyttävät asiakkaan käyttäjätunnuksia.

 

 • Lukuun ottamatta kohdassa 3.4 säädettyä, asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tilausta tai myöntää pääsyä sovellukseen, joko kokonaan tai osittain, kenellekään kolmannelle osapuolelle.

 

 • Asiakas varmistaa, että sovellusta ei käytetä millään sellaisella tavalla, joka vaikuttaa haitallisesti R3sourcerin nimeen, maineeseen ja/tai liikearvoon tai rikkoo mitä tahansa sovellettavaa lakia tai määräystä.
 • Sovelluksen avulla asiakas voi käyttää muiden kolmansien osapuolten palveluja, kuten esimerkiksi tekstiviestipalveluja. Nämä palvelut velotetaan erikseen tilauksesta. Tällaiset palvelut tulee aina maksaa ennakkoon. Asiakkaiden vastuulla on varmistaa, että R3sourcerin laskutustillillä on riittävästi varoja. Varojen laskutustilille lisäämättä jättäminen voi johtaa palveluhäiriöihin.

 

 1. HINNAT JA MAKSUEHTO

 

 • Maksuehto: ennakkomaksu laskutuspäivänä.

 

 • Jos tilausta ei makseta eräpäivään mennessä, ensimmäinen maksukehotus lähetetään kahden päivän kuluttua laskun eräpäivästä. Jos tilausta ei edelleenkään makseta, toinen maksukehotus lähetetään 4 päivän kuluttua. Kolmas maksukehotus lähetetään, jos maksua ei saada 4 päivän kuluessa toisen maksukehotuksen lähettämisestä. Sovelluksen käyttö estetään, jos maksua ei edelleenkään ole saatu 4 päivän kuluessa kolmannen maksukehotuksen lähettämisestä. Sovellukseen pääsy mahdollisestaan maksun saamisen jälkeen.

 

 • Asiakas hyväksyy sen, että asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen lähetetyt laskut ja maksukehotukset katsotaan perille toimitetuksi, kun R3sourcerin on ne lähettänyt.