Tarkvara R3Sourcer liitumisleping ja tingimused

Tarkvara R3Sourcer liitumisleping ja tingimused

 (tarkvara arendaja: Resourcer Software Limited)

 1. LIITUMISTINGIMUSTEGA NÕUSTUMINE
 • 1 Nende liitumistingimustega (edaspidi „tingimused“) nõustumiseks tuleb märgistada valik „I have read and accept the subscription terms and conditions“ („Olen liitumistingimused läbi lugenud ja nendega nõus“) vormil „TRY Now” („PROOVIGE kohe“) meie veebilehel r3sourcersoft.com või muuta oma liitumistingimusi, mis on seni kehtinud firma Resourcer Software Limited, Belize äriregistri nr 168095 (edaspidi „R3sourcer“), ja nende tingimustega nõustuva isiku vahel.

Resourcer Australia Pty Ltd tegutseb Austraalia juriidilise isikuna maksete töötlemise ja maksustamise eesmärkidel. Nimetatud ettevõte ei ole tegelik teenusepakkuja ning ei võta ega kanna mingit vastutust tegeliku teenuste osutamise ja lepingu eest.

Laviin OÜ tegutseb Euroopa Liidu majanduspiirkonna juriidilise isikuna maksete töötlemise ja maksustamise eesmärkidel. Nimetatud ettevõte ei ole tegelik teenusepakkuja ning ei võta ega kanna mingit vastutust tegeliku teenuste osutamise ja lepingu eest.

Resourcer Australia Pty Ltd tegutseb Austraalia juriidilise isikuna maksete töötlemise ja maksustamise eesmärkidel. Nimetatud ettevõte ei ole tegelik teenusepakkuja ning ei võta ega kanna mingit vastutust tegeliku teenuste osutamise ja lepingu eest.

Resourcer Software Limited tegutseb juriidilise isikuna maksete töötlemise ja maksustamise eesmärkidel kõikides muudes piirkondades peale eespool nimetatud Austraalia ja Euroopa Liidu majanduspiirkonna.

Kui te annate nõusoleku oma tööandja või muu juriidilise isiku eest, siis kinnitate, et teil on täielik juriidiline õigus sõlmida siduvaid kokkuleppeid kliendi nimel (edaspidi „klient”).

Tegemist on ainult ettevõtete vahelise teenusega ning selle eesmärk ei ole sõlmida lepingut ühegi tarbijaga.

 1. LIITUMISTÄHTAEG JA ARVELDAMINE
 • 1 Liitumine jõustub liitumise eest ettemakse teostamisel ja kehtib kuni selle lõpetamiseni nende tingimuste kohaselt.
 •  
 • Esimene arveperiood algab tellimuse kinnitamise kuupäevast ja kestab ühe kuu või aasta. Pärast seda esitatakse arveid kord kuus/aastas ettemaksena eelnevalt määratud tellimuse kinnitamise kuupäeval.
 1. LIITUMISE ULATUS JA KASUTAMINE
 • Nende tingimuste kohaselt antakse kliendile piiratud lihtõigus firma R3sourcer personalihalduse tarkvaraplatvormi, teenuste ja kõigi valitud täiendavate moodulite (koos nimetatud „rakendus”) kasutamiseks, mis on muudetud kättesaadavaks internetis. Klient ei omanda rakendust ega selle mistahes koopiat või osa ning talle ei anta luba rakenduse kasutamiseks ühelgi muul viisil kui veebiplatvormina, tarkvarana või mobiilirakendusena.

 

 • 2 Kliendi liitumine annab talle õiguse kasutada rakendust erinevate kannete, kasutajate, lisamoodulite vms jaoks, mis on määratletud iga liitumise tüübi jaoks. Kui klient vajab lisavõimekust või -funktsionaalsust, täiustatakse liitumist automaatselt, kui klient kasutab täiendavaid kandeid, kasutajaid või mooduleid ilma eelneva registreerimiseta või juhul, kui R3sourcer rahuldab taotluse kannete, kasutajate või moodulite arvu suurendamiseks, ning klient nõustub tasuma sellest tuleneva suurenenud liitumistasu sellistele kannetele, kasutajatele ja moodulitele kehtiva hinnakirja alusel.

 

 • 3 Rakenduses endas, R3sourceri veebilehel ja veebiplatvormil on toodud liitumise tüüpide loetelu ning täiendavate tehniliste funktsioonide ja teenuste loetelu, mis puudutavad erinevaid operatsioonisüsteeme. Mõnede funktsioonide ja teenuste korral võivad kehtida eraldi tingimused, millega tuleb enne kasutamist lisaks nendele tingimustele nõustuda.

 

 • 4 Rakendust võivad kasutada ainult klient ja tema esindajad ning rakendust ei tohi kasutada ühegi muu isiku jaoks või nimel ega andmetöötluseks või teenuste osutamiseks muudele isikutele peale kliendi. Klient võtab täieliku vastutuse kõikide kolmandate isikute eest, kellele klient annab juurdepääsu rakendusele või kes kasutavad kliendi sisselogimisandmeid.

 

 • 5 Peale punktis 3.4 sätestatud juhtude ei ole kliendil õigust määrata liitumist või anda juurdepääsu rakendusele täielikult või osaliselt ühelegi kolmandale isikule.

 

 • 6 Klient kohustub tagama, et rakendust ei kasutata ühelgi viisil, mis võib kahjustada R3sourceri nime, mainet ja/või firmaväärtust või olla vastuolus mistahes kehtiva seaduse või määrusega.
 • 7 Rakendus võimaldab kliendil kasutada täiendavaid kolmandate isikute teenuseid, näiteks SMS-sõnumite saatmise/vastuvõtmise teenuseid. Nende teenuste eest võetakse tasu liitumistasust eraldi. Selliste teenuste korral tuleb alati tasuda ettemaks. Klient on kohustatud tagama rahaliste vahendite olemasolu R3sourceri makseteks kasutataval arvelduskontol. Ebapiisava krediidi korral võidakse teenused osaliselt katkestada.
 1. HINNAD JA MAKSETINGIMUSED
 • 1 Maksetingimused: ettemakse arve kuupäeval.

 

 • 2 Kui liitumistasu ei tasuta tähtaegselt, saadetakse 1. meeldetuletus 2 päeva pärast arve tasumise tähtaega. Kui liitumistasu endiselt ei tasuta, saadetakse 2. meeldetuletus 4 päeva pärast. Kui makse ei laeku 4 päeva jooksul pärast 2. meeldetuletust, saadetakse 3. meeldetuletus. Kui makse ei laeku endiselt 4 päeva jooksul pärast 3. meeldetuletust, blokeeritakse juurdepääs rakendusele. Pärast makse laekumist eemaldatakse rakenduse juurdepääsu blokeering.

 

 • 3 Klient nõustub, et arved ja meeldetuletused, mis on saadetud e-posti teel kliendi esitatud e-posti aadressile, loetakse edastatuks, kui R3sourcer on need saatnud.