Privaatsuspoliitika

 

R3sourceri privaatsuseeskiri

Uuendatud privaatsuseeskiri jõustub 20. detsembril 2018

 

Sissejuhatus

 

Täname teid tarkvara R3sourcer kasutamise eest!

 

 

 

Teie privaatsus on firma Resorcer Software Limited („R3SOURCER“ või „meie“) jaoks oluline ning me soovime, et tunneksite end meie teenuste kasutamisel kindlalt. See privaatsuseeskiri (edaspidi „eeskiri“) aitab teil mõista, kuidas me kogume, kasutame ja avalikustame informatsiooni, mida me saame kasutajate kohta, kes kasutavad veebilehti, teenuseid, tarkvara ja mobiilirakendusi (edaspidi „platvorm“), mida R3SOURCER omab ja haldab. Lisaks sellele omame ja haldame me veel mitmeid veebilehti ja pakume nendega seotud teenuseid, näiteks tuge. Kõiki neid tooteid koos meie muude teenuste ja veebilehtedega on selles eeskirjas nimetatud „teenusteks“.

 

Selle privaatsuseeskirja eesmärk on anda teile teavet selle kohta, kuidas R3SOURCER kogub ja töötleb teie isikuandmeid teenuste kasutamisel, sealhulgas kõiki andmeid, mida te võite edastada platvormi kaudu, kui ostate mõne teenuse või toote, tellite meie uudiskirja või osalete tasuta proovimises, müügipakkumises või uuringus.

 

 

Selle eeskirja eesmärk on aidata teil mõista järgmist:

 

 • Millist informatsiooni me teie kohta kogume?
 • Kuidas me kogutud informatsiooni kasutame?
 • Kuidas me kogutud informatsiooni jagame?
 • Kuidas me kogutud informatsiooni salvestame ja kaitseme?
 • Kuidas oma informatsioonile juurde pääseda ja seda kontrollida?
 • Kuidas me kogutud informatsiooni rahvusvaheliselt edastame?
 • Muu oluline privaatsust puudutav informatsioon.

 

 

Oluline informatsioon

 

KUI ME OSUTAME TEENUSEID LEPINGU ALUSEL, MIS ON SÕLMITUD MÕNE ORGANISATSIOONIGA („ORGANISATSIOON“) (NÄITEKS TEIE TÖÖANDJAGA), HOIAB SEE ORGANISATSIOON TEENUSTE KÄIGUS TÖÖDELDAVAT INFORMATSIOONI KONTROLLI ALL JA R3SOURCER EI OLE OTSESELT SEOTUD ISIKUTEGA, KELLE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE.

KUI TE OLETE ORGANISATSIOONI LIIGE, SIIS PEATE KINDLASTI SELLE PRIVAATSUSEESKIRJA KOOS KÕIKIDE MUUDE ORGANISATSIOONI PRIVAATSUST PUUDUTAVATE TEADETEGA LÄBI LUGEMA. ME OLEME ANDMETÖÖTLEJA, KES TÖÖTLEB TEIE ANDMEID NENDE EEST, NING NEMAD SÄILITAVAD KONTROLLI SELLE ÜLE, KUIDAS ME TEIE ANDMEID KASUTAME.

 

KUI TE OLETE ORGANISATSIOONI LIIGE JA EI SOOVI ENAM, ET TEIEGA ÜHENDUST VÕETAKSE, SIIS PÖÖRDUGE OTSE ORGANISATSIOONI POOLE, KELLEGA TE SUHTLETE.

 

 

Millist informatsiooni me teie kohta kogume

 

Me kogume teie kohta informatsiooni, mida te meile esitate, kui kasutate meie teenuseid, ning mida esitavad meile teised allikad, nagu kirjeldatud täpsemalt allpool.

 

Informatsioon, mida te meile esitate

 

Me kogume teie kohta informatsiooni, kui te sisestate selle teenuste kasutamisel või esitate otse meile muul viisil.

 

Konto ja profiili informatsioon: Me kogume teie kohta informatsiooni, kui te registreerute konto loomiseks, loote või muudate oma profiili, seadistate eelistusi, tellite teenuseid või teostate teenuste kaudu oste. Näiteks esitate te oma kontaktandmed ja mõnedel juhtudel arveandmed, kui registreerute teenuste kasutajaks. Me jälgime teie eelistusi, kui te valite teenuste raames seadeid.

 

Andmed, mille te esitate platvormi kaudu: teenused hõlmavad R3SOURCERi veebi- ja mobiilitooteid, mida te kasutate – me kogume ja salvestame andmeid, mida te sisestate, saadate, vastu võtate ja jagate. Need andmed sisaldavad mistahes informatsiooni teie kohta, mida te võite otsustada lisada. Lisaks sisaldavad andmed faile ja linke, mida te teenustesse üles laadite. Andmete näidete hulka, mida me kogume ja salvestame, kuuluvad failid, mida te laadite üles dokumentide sektsiooni või kasutajaprofiili.

 

Andmed, mille te esitate meie veebilehtede kaudu: teenused hõlmavad lisaks meie veebilehti, mida me omame või haldame. Me kogume muid andmeid, mida te esitate nendele veebilehtedele, sealhulgas sotsiaalmeedia või sotsiaalvõrgustike veebilehtedele, mida me haldame. Näiteks esitate te meile andmed, kui te annate tagasisidet või osalete mistahes interaktiivsetes funktsioonides, uuringutes, võistlustel, sooduspakkumistel, loosimistel, tegevustes või sündmustel.

 

Informatsioon, mida te esitate meie tugikanalite kaudu: teenused hõlmavad lisaks kliendituge, kus te võite otsustada esitada informatsiooni, mis puudutab mõnda probleemi, mis teil on seoses teenustega tekkinud. Kui te määrate ennast tehniliseks kontaktisikuks, esitate toepäringu, vestlete otse mõne meie esindajaga või suhtlete muul viisil meie tugimeeskonnaga, palutakse teil esitada kontaktandmed, esineva probleemi kirjeldus ning võimalikud muud dokumendid, ekraanikuvad või andmed, mis võivad aidata probleemi lahendada.

 

Makseinformatsioon: Teatud tasuliste teenuste kasutamiseks registreerumisel kogume me teatud makse- ja arveandmeid. Näiteks palume me teil registreerimisel määrata arve saaja, sealhulgas nimi ja kontaktandmed. Lisaks võite te esitada makseinformatsiooni, näiteks maksekaardi andmeid, mida me kogume turvaliste maksete töötlemise teenuste kaudu.

 

 

Informatsioon, mida me kogume automaatselt, kui te teenuseid kasutate

 

Me kogume teie kohta informatsiooni, kui te kasutate meie teenuseid, sealhulgas külastate meie veebilehti ja teostate teenuste raames teatud toiminguid.

 

Teenuste kasutamine: Me hoiame ülevaadet teatud teid puudutavast informatsioonist, kui te külastate ja kasutate mõnda meie teenust. See informatsioon hõlmab järgmist: funktsioonid, mida te kasutate; leheküljed, mida te külastate ja muud lingid, millel te klõpsate; manuste tüüp, suurus ja failinimed, mida te teenustesse üles laadite; tegevus, mida te teenuste raames teostate; teie tegevus koos teistega teenuste kasutamisel. Lisaks kogume me informatsiooni meeskondade ja inimeste kohta, kellega te koos töötate, ning selle kohta, kuidas te nendega koos tegutsete, näiteks selle kohta, kellega te kõige sagedamini koostööd teete ja suhtlete.

 

Seadme ja ühenduse informatsioon: Me kogume informatsiooni teie arvuti, telefoni, tahvelarvuti või muude seadmete kohta, mida te kasutate teenustele juurdepääsuks. Nimetatud seadme informatsioon hõlmab teie ühenduse tüüpi ja seadeid meie teenuste paigaldamisel, neile juurdepääsul, nende uuendamisel või kasutamisel. Lisaks kogume me teie seadme kaudu informatsiooni, mis puudutab teie operatsioonisüsteemi, brauseri tüüpi, IP-aadressi, viite- ja väljumislehekülgede internetiaadresse, seadme identifikaatoreid ja krahhiandmeid. Me kasutame teie IP-aadressi ja/või riigi parameetrit teie asukoha ligikaudseks määramiseks, et pakkuda teile paremaid teenuseid. See, kui palju me sellist informatsiooni kogume, sõltub seadme tüübist ja seadetest, mida te teenustele juurdepääsuks kasutate.

 

Küpsised ja muud jälitustehnoloogiad: R3SOURCER ja meie kolmandatest pooltest partnerid, näiteks meie reklaami- ja analüüsipartnerid, kasutavad küpsiseid ja teisi jälitustehnoloogiaid (nt veebimajakad, seadmete identifikaatorid ja pikslid) funktsionaalsuse tagamiseks ja teie tuvastamiseks erinevate teenuste ja seadmete lõikes. Täpsemalt vt meie küpsiste eeskirja, mis sisaldab informatsiooni selle kohta, kuidas neid küpsiseid ja jälitustehnoloogiaid tõrjuda või neist loobuda.

 

 

Informatsioon, mida me saame muudest allikatest

 

Me saame teie kohta informatsiooni teistelt teenuste kasutajatelt, kolmandatest pooltest teenusepakkujatelt ning meie äri- ja kanalipartneritelt.

 

 

Teised teenuste kasutajad: Teised meie teenuste kasutajad võivad anda teie kohta informatsiooni, kui nad esitavad andmeid teenuste raames. Näiteks võib teid nimetada keegi teine teie vahetusest või tiimiliige võib teie profiilile üles laadida teid puudutavaid andmeid. Lisaks saame teie e-posti aadressi teistelt teenuste kasutajatelt, kui nad esitavad selle, et teid teenustega liituma kutsuda. Sarnaselt võib administraator esitada teie kontaktandmed, kui ta määrab teid platvormi teiseks administraatoriks.

 

Kuidas me kogutud informatsiooni kasutame

 

See, kuidas me kogutud informatsiooni kasutame, sõltub osaliselt sellest, milliseid teenuseid te kasutate, kuidas te neid kasutate ning võimalikest eelistustest, mille te olete meile teatanud. Allpool on loetletud konkreetsed eesmärgid, milleks me teie kohta kogutud informatsiooni kasutame.

 

 

Teenuste osutamiseks ja nende kasutamise teile sobivaks kohandamiseks: Me kasutame teid puudutavat informatsiooni teile teenuste osutamiseks, sealhulgas teiega teostatavate tehingute töötlemiseks, teie autentimiseks sisselogimisel, klienditoe pakkumiseks ning teenuste rakendamiseks ja haldamiseks. Näiteks kasutame me teie nime ja e-posti aadressi, mille te olete oma kontol esitanud, et muuta teid teiste teenuste kasutajate jaoks tuvastavaks. Meie teenused sisaldavad ka kohandatud funktsioone, mis muudavad nende kasutamise teile sobivamaks, tõstavad teie tootlikkust ja parandavad teie võimet teha teistega tõhusat koostööd, analüüsides automaatselt teie meeskonna tegevusi, et pakkuda otsingutulemusi, tegevustevoogu, teateid, ühendusi ja soovitusi, mis on teie ja teie meeskonna jaoks kõige asjakohasemad. Me võime kasutada teie e-posti domeeni, et kasutada teie seotust konkreetse organisatsiooni või ettevõttega meie veebilehtedel pakutava sisu ja kogemuste isikupärasemaks muutmiseks. Kui te kasutate tarkvara R3SOURCER, võime me kombineerida teid ja teie tegevusi puudutavat informatsiooni, et pakkuda integreeritud kogemust, näiteks võimaldada teil hankida informatsiooni ühest teenusest ja teostada samal ajal otsingut teisest, või pakkuda asjakohast tooteteavet, kui te meie veebilehtedel liigute.

 

Teadus- ja arendustegevuseks: Me otsime alati võimalusi, kuidas muuta oma teenuseid teie jaoks nutikamaks, kiiremaks, turvaliseks, terviklikuks ja kasulikuks. Me kasutame koondteadmisi selle kohta, kuidas inimesed meie teenuseid kasutavad, ning otse meile edastatud tagasisidet, et lahendada probleeme ning selgitada välja trendid, kasutusmallid, tegevusskeemid ja valdkonnad teenuste integreerimiseks ja täiustamiseks. Lisaks testime ja analüüsime me teatud uusi funktsioone mõnede kasutajatega enne nende pakkumist kõikidele kasutajatele.

 

Teiega suhtlemiseks teenuste teemal: Me kasutame teie kontaktandmeid, et saata tehingutega seotud teateid e-posti teel ja teenuste raames, sealhulgas kinnitada teie oste, tuletada teile meelde tellimuste lõppemist, vastata teie kommentaaridele, küsimustele ja päringutele, pakkuda kliendituge ning saata teile tehnilisi teateid, uuendusi, turvateateid ja administratiivteateid.

Olenevalt teie seadetest saadame me teile e-posti teel teated, kui teie või teised teenuseid kasutavad, näiteks juhul, kui teid on määratud töövahetusse või kui teie vahetus on muutunud. Need teated moodustavad osa teenustest ning enamasti ei saa te neist loobuda. Kui loobumisvõimalus on olemas, siis leiate selle valiku kirjavahetusest endast või oma konto seadetest.

 

Turunduseks, reklaamiks ja teenuste võimaluste tutvustamiseks: Me kasutame teie kontaktandmeid ja informatsiooni selle kohta, kuidas te teenuseid kasutate, et saata reklaamteateid, mis võivad teid konkreetselt huvitada. Lisaks saadame teile uusi tootepakkumisi, sooduspakkumisi ja konkursside teavet. Saate ise otsustada, kas lubada nende teadete vastuvõtmist, nagu kirjeldatud allpool lõigus „Teadetest loobumine“.

 

Klienditugi: Me kasutame teie andmeid, et lahendada teil tekkinud tehnilisi probleeme, vastata teie abipäringutele, analüüsida krahhiteavet ning parandada ja täiustada teenuseid. Kui te annate meile vastava loa, siis jagame me teie informatsiooni R3SOURCERi töötajatega klienditoega seotud päringutele vastamise eesmärgil.

 

Kaitse ja turvalisuse tagamiseks: Me kasutame teie andmeid ja informatsiooni selle kohta, kuidas te teenuseid kasutate, et kontrollida kontosid ja tegevusi, jälgida kahtlasi või kuritahtlikke tegevusi ning tuvastada teenuste eeskirja rikkumisi.

 

Meie seaduslike äriõiguste ja juriidiliste õiguste kaitsmiseks: Kui seadus seda nõuab või kui me leiame, et see on meie juriidiliste õiguste ja huvide ning teiste isikute huvide kaitsmiseks vajalik, kasutame me teid puudutavat informatsiooni seoses juriidiliste nõuetega, vastavuskontrolli, reguleerivate ja auditi funktsioonidega ning avaldustega, mis on seotud ettevõtete omandamise, ühendamise või müümisega.

 

Teie nõusolekul: Me kasutame teid puudutavat informatsiooni konkreetsel eespool loetlemata eesmärgil, kui te olete meile selleks andnud oma nõusoleku. Näiteks võime me teie loaga avaldada soovituskirju või kliendilugusid teenuste reklaamimiseks.

 

Andmete töötlemise õiguslik alus (EMP kasutajate korral): Kui te olete Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) kodanik, siis kogume ja töötleme me teid puudutavat informatsiooni ainult juhul, kui meil on kehtivate ELi seaduste kohaselt selleks õiguslik alus. See õiguslik alus sõltub teenustest, mida te kasutate, ning viisist, kuidas te neid kasutate.

 

See tähendab, et me kogume ja kasutame teie andmeid ainult juhul, kui:

 

Me vajame seda teile teenuste osutamiseks, sealhulgas teenuste kasutamiseks, klienditoe ja isikupärastatud funktsioonide pakkumiseks ning teenuste kaitse ja turvalisuse tagamiseks;

 

Selleks on olemas õigustatud huvi (millest teie andmekaitsehuvid kõrgemal ei seisa), näiteks teadus- ja arendustegevuse teostamiseks, teenuste turundamiseks ja reklaamimiseks ning meie juriidiliste õiguste ja huvide kaitseks;

 

Te olete selleks konkreetsel eesmärgil meile nõusoleku andnud; või

 

Meil on vaja töödelda teie andmeid, et täita seadusest tulenevat kohustust.

 

Kui te olete andnud meile oma nõusoleku teid puudutava informatsiooni kasutamiseks konkreetsel eesmärgil, on teil õigus oma otsust igal ajal muuta, kuid see ei mõjuta töötlemist, mis on juba toimunud. Kui me kasutame teie informatsiooni põhjusel, et meil või kolmandal poolel (nt teie tööandjal) on selleks õigustatud huvi, on teil õigus sellist kasutamist mitte lubada, kuid mõnedel juhtudel võib see tähendada, et te ei saa enam teenuseid kasutada.

 

 

Kuidas me kogutud informatsiooni jagame

 

Me valmistame koostöövahendeid ning soovime, et need oleksid teie jaoks hästi toimivad. See tähendab informatsiooni jagamist teenuste kaudu ja teatud kolmandate pooltega. Me jagame teie kohta kogutud informatsiooni allpool kirjeldatud viisidel, sealhulgas seoses võimalike ettevõtete üleminekutega, kuid me ei tegele teid puudutava informatsiooni müümisega reklaamijatele või muudele kolmandatele isikutele.

 

 

Jagamine teiste teenuste kasutajatega

 

Kui te kasutate teenuseid, jagame me teatud teid puudutavat informatsiooni teiste teenuste kasutajatega.

 

 

 

Koostööks: Võite koostada sisu, mis võib sisaldada teid puudutavat informatsiooni, ning anda teistele loa selle sisu vaatamiseks, jagamiseks, muutmiseks, kopeerimiseks ja allalaadimiseks teie või teie administraatori (olenevalt olukorrast) valitud seadete alusel. Mõnede teenuste koostööfunktsioonide korral näidatakse teie profiili informatsiooni osaliselt või täielikult teistele teenuste kasutajatele, kui te konkreetset sisu jagate või kasutate. Näiteks kui te jätate vahetusele teate, kuvame me teie profiilipildi ja nime teie teate juures, et teised kasutajad, kellel on juurdepääs vahetuse informatsioonile, saaksid aru, kes teate jättis. Sarnaselt, kui te liitute meeskonnaga, kuvatakse teie nimi, profiilipilt ja kontaktandmed nimekirjas teistele meeskonna liikmetele, et nad saaksid teid leida ja teiega suhelda.

 

Hallatavad kontod ja administraatorid: Kui te registreerute või sisenete teenustesse oma e-posti aadressiga, mille domeen kuulub teie tööandjale või organisatsioonile, või seostate selle e-posti aadressi oma olemasoleva kontoga, ning organisatsioon soovib luua R3SOURCERi kontot, võib teatud teid puudutav informatsioon, sealhulgas teie nimi, profiilipilt, kontaktandmed, sisu ja konto kasutusandmed, muutuda kättesaadavaks selle organisatsiooni administraatorile ja teistele R3SOURCERi kasutajatele, kui teie administraator selleks loa annab. Kui te olete asukoha, osakonna või ettevõtte konto administraator teenustes, võime me jagada teie kontaktandmeid antud hetke või varasemate teenuse kasutajatega teenusega seotud päringute võimaldamiseks.

 

Kogukonnafoorumid: Me pakume privaatse juurdepääsuga gruppe, nagu näiteks R3SOURCER Insighti Facebooki grupp. Peate arvestama, et igasugust informatsiooni, mida te nendes gruppides avaldate (sealhulgas profiiliandmed, mis on seotud kontoga, mida te informatsiooni postitamiseks kasutate), saab lugeda, koguda ja kasutada iga sellise grupi liige. Teie postitused ja teatud profiiliandmed võivad alles jääda isegi pärast seda, kui te oma konto kustutate. Soovitame teil kaaluda igasuguse informatsiooni tundlikkust, mida te neisse teenustesse postitate. Selleks, et taotleda oma andmete eemaldamist meie hallatavatest privaatsetest ja avaliku juurdepääsuga gruppidest, võtke meiega ühendust allpool kirjeldatud viisil. Mõnedel juhtudel ei pruugi meil olla võimalik teie andmeid eemaldada ning sellisel juhul anname me teile sellest teada ja selgitame põhjust.

 

Jagamine kolmandate isikutega

 

Me jagame informatsiooni kolmandate isikutega, kes aitavad meil meie teenuseid käitada, osutada, täiustada, integreerida, kohandada, toetada ja turundada.

Teenusepakkujad: Me teeme koostööd kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kes pakuvad meile veebilehtede ja rakenduste arendust, majutust, hooldust, varundamist, salvestamist, virtuaalset infrastruktuuri, maksete töötlemist, analüüsi ja teisi teenuseid, mille tõttu nad võivad vajada juurdepääsu teie andmetele või nende kasutamise õigust. Kui teenusepakkuja vajab juurdepääsu teid puudutavale informatsioonile meie eest teenuste teostamiseks, siis tegutsevad nad meie juhiste kohaselt, järgides seejuures eeskirju ja protseduure, mis on kehtestatud teie andmete kaitseks.

 

R3SOURCERi partnerid: Me teeme koostööd kolmandate isikutega, kes osutavad konsultatsiooni-, müügi-, tugi- ja tehnilisi teenuseid kliendilahenduste pakkumiseks ja rakendamiseks, mis puudutavad teenuseid. Me võime jagada teie informatsiooni nende kolmandate isikutega seoses nende teenustega, näiteks arvete ja nõuete esitamise hõlbustamiseks, lokaalse toe pakkumiseks ja kohandamise võimaldamiseks. Lisaks võime me jagada informatsiooni nende kolmandate isikutega, kui te olete andnud selleks oma nõusoleku, näiteks juhul, kui te annate meile nõusoleku oma informatsiooni jagamiseks firma R3SOURCER tugiesindajatega toega seotud küsimuste korral.

 

Lingid kolmandate isikute lehtedele: Teenused võivad sisaldada linke, mis suunavad teid teiste veebilehtede või teenuste juurde, mille privaatsustingimused võivad meie omadest erineda. Selliste kolmandate isikute lehtede kasutamist ja sinna mistahes andmete esitamist reguleerib nende privaatsuseeskiri, mitte meie oma.

 

Kolmandate isikute vidinad: Mõned meie teenused sisaldavad vidinaid ja sotsiaalmeedia funktsioone, näiteks Twitteri nuppu „säutsu“. Need vidinad ja funktsioonid fikseerivad teie IP-aadressi ja selle, millist lehekülge te teenustes külastate, ning võivad seadistada küpsiseid funktsiooni nõuetekohase toimimise võimaldamiseks. Vidinaid ja sotsiaalmeedia funktsioone haldab kolmas isik või seda tehakse otse meie teenustes. Teie tegevust seoses nende funktsioonidega reguleerib neid pakkuva ettevõtte privaatsuseeskiri.

 

Teie nõusolekul: Me jagame teid puudutavat informatsiooni kolmandate isikutega, kui te olete meile selleks nõusoleku andnud. Näiteks avaldame me tihti oma avalikel veebilehtedel rahulolevate klientide isiklikke soovitusi. Teie nõusolekul võime me lisada soovituse juurde teie nime.

 

Vastavus täitekorralduste ja kehtivate seadustega; meie õiguste täitmise tagamine: Erijuhtudel võime me jagada teid puudutavat informatsiooni kolmanda isikuga, kui me leiame, et selline jagamine on põhjendatult vajalik (a) mistahes kehtiva seaduse, määruse, juriidilise protsessi või valitsuse korralduse täitmiseks, sealhulgas riiklike turvanõuete täitmiseks, (b) meie lepingute, eeskirjade ja teenindustingimuste täitmiseks, (c) meie toodete ja teenuste turvalisuse või rikkumatuse kaitsmiseks, (d) R3SOURCERi, meie klientide või avalikkuse kaitsmiseks kahjuliku või ebaseadusliku tegevuse eest, või (e) eriolukorrale reageerimiseks, mille korral me leiame heauskselt, et see nõuab meilt informatsiooni avalikustamist mistahes isiku surmava või raske vigastuse vältimiseks. Täpsemat teavet selle kohta, kuidas me reageerime valitsuse korraldustele, leiate meie õiguskaitse juhendist ja meie läbipaistvusaruandest.

 

Jagamine sidusettevõtetega

 

Me jagame kogutud informatsiooni sidusettevõtetega ja mõnedel juhtudel perspektiivsete sidusettevõtetega. Sidusettevõtted on ettevõtted, kelle omanik või käitaja on R3SOURCER. Selle privaatsuseeskirja kaitse hõlmab informatsiooni, mida me neil juhtudel jagame.

R3SOURCERi haruettevõtted: Me jagame teid puudutavat informatsiooni firma R3SOURCER haruettevõtetega toodete ja teenuste rakendamiseks ja täiustamiseks.

 

Ettevõtete üleminekud: Me võime jagada või edastada selle privaatsuseeskirja alusel kogutud informatsiooni seoses mistahes ühinemisega, ettevõtte varade müügiga, rahastamisega või R3SOURCERi täieliku või osalise omandamisega teise ettevõtte poolt. Teid teavitatakse e-posti teel ja/või selgelt nähtava teate abil teenustes sellise tehingu toimumisest ning võimalikest valikutest, mis teil võivad oma andmetega seoses olla.

 

 

Kuidas me kogutud informatsiooni salvestame ja kaitseme

 

Informatsiooni salvestamine ja turvalisus

 

Alates asutamisest on R3SOURCERi põhivõrgu tööd toetanud mitmed teenused, mida osutab Amazon Web Services (AWS) ning mida juhitakse mitmes käideldavustsoonis ELi piirkondades. Lisaks rakendame me kõigis ühendustes meie veebiserveritega HTTPS-protokolli ning meie põhitaristule on kehtestatud ranged tulemüüri nõuded, piirates juurdepääsu meie võrgu erinevatele piirkondadele.

 

 

Kõik salvestatud andmed krüptitakse, kasutades tööstusstandardi AES-256 algoritmi. See kaitseb infolekke eest füüsilise juurdepääsu korral salvestusseadmetele.

 

Kui kaua me informatsiooni säilitame?

 

See, kui kaua me teie kohta kogutud informatsiooni säilitame, sõltub informatsiooni tüübist, nagu kirjeldatud täpsemalt allpool. Pärast vastava aja lõppemist kustutame me teie informatsiooni või muudame selle anonüümseks, või kui see pole võimalik (näiteks põhjusel, et informatsioon on salvestatud varuarhiividesse), siis salvestame me teie informatsiooni turvaliselt ja isoleerime edasisest kasutusest kuni ajani, mil seda on võimalik kustutada.

 

 

Kontoinformatsioon: Me säilitame teie kontoinformatsiooni seni, kuni te oma konto kustutate. Lisaks säilitame me osa teie informatsioonist vajaduse korral, et täita oma seadusest tulenevaid kohustusi, lahendada vaidlusi, täita lepinguid, toetada äritoiminguid ning jätkata oma teenuste arendamist ja täiustamist.

Kui me säilitame informatsiooni teenuste täiustamiseks ja arendamiseks, siis rakendame me meetmeid, et eemaldada informatsioon, mis võimaldab teid otseselt tuvastada, ning kasutame informatsiooni ainult kollektiivse ülevaate andmiseks teenuste kasutamisest, mitte teid puudutavate isiklike omaduste analüüsimiseks.

 

Informatsioon, mida te teenustes jagate: Teie konto desaktiveerimise või blokeerimise korral jääb osa teie esitatud informatsioonist ja sisust alles, et teie meeskonnaliikmed või teised kasutajad saaksid teenuseid täielikult kasutada. Näiteks jätkame me teadete ja sisu kuvamist, mille te esitasite vahetustele, asukohtadele või muudele kasutajaprofiilidele.

Hallatavad kontod: Kui teenused on muudetud teile kättesaadavaks organisatsiooni (nt teie tööandja) kaudu, siis säilitame me teie informatsiooni seni, kuni teie konto administraator seda nõuab. Täpsemalt vt „Hallatavad kontod ja administraatorid“ eespool.

 

Turundusinformatsioon: Kui te olete lubanud meil teile turundusliku sisuga e-kirju saata, siis säilitame me informatsiooni teie turunduslike eelistuste kohta, kui te pole meilt konkreetselt sellise informatsiooni kustutamist nõudnud. Me säilitame küpsiste ja muude jälitustehnoloogiate abil saadud informatsiooni mõistliku aja vältel alates sellise informatsiooni loomise kuupäevast.

 

Kuidas oma informatsioonile juurde pääseda ja seda kontrollida

 

Teie informatsiooni asjus on teil saadaval teatud valikud. Allpool on toodud kokkuvõte neist valikutest, nende rakendamisest ja piirangutest. Kõigile selle teemaga seotud päringutele vastame me mõistliku aja jooksul.

 

Teie õigused ja valikud

 

Teil on õigus nõuda omale teie informatsiooni koopiat, keelata meil teie informatsiooni kasutada (sealhulgas turunduslikel eesmärkidel), nõuda teie informatsiooni kustutamist või piiramist, või küsida oma informatsiooni struktureeritud elektroonilises vormingus. Allpool kirjeldame me nende nõuete esitamiseks kasutatavaid tööriistu ja protsesse. Mõningaid valikuid saate teostada Teenustesse sisselogimise ning teenustes või teie kontol saadaval olevate seadete kasutamise abil. Kui teenuseid haldab teie jaoks administraator (vt „Märkus lõppkasutajatele“ allpool), võib teil olla tarvis võtta kõigepealt ühendust administraatoriga, kes aitab nõudeid esitada. Kõikide muude päringute korral võite võtta meiega abi saamiseks ühendust nii, nagu kirjeldatud meie kontaktandmete lõigus allpool.

 

Teie päringud ja valikud võivad olla teatud juhtudel piiratud: Kui näiteks teie päringu täitmisega kaasneks teise isiku informatsiooni avalikustamine, või kui te palute kustutada informatsiooni, mille säilitamiseks on meil või teie administraatoril seaduslik õigus või veenvad õigustatud huvid. Kui teil on lahendamata probleeme, võib teil olla õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele oma elukohariigis, töökohariigis või riigis, kus teie arvates on teie õigusi rikutud.

 

Teie informatsiooni juurdepääs ja uuendamine: Meie teenused ja nendega seotud dokumendid võimaldavad anda teile teenustes juurdepääsu teatud teid puudutavale informatsioonile ning seda uuendada. Saate uuendada oma profiiliandmeid oma profiili seadetes ning muuta sisu, mis sisaldab teid puudutavat informatsiooni, kasutades selle sisuga seotud redigeerimisvahendeid.

 

Personaliportaali juurdepääsu desaktiveerimine: Platvormi administraator võib desaktiveerida teie juurdepääsu platvormile. Te ei saa ise oma juurdepääsu desaktiveerida, vaid peate selleks pöörduma administraatori poole. Kui te olete ise administraator ja teil ei õnnestu desaktiveerida kontot oma administraatori seadete kaudu, siis võtke ühendust R3SOURCERi toega. Arvestage, et platvormile juurdepääsu desaktiveerimine ei kustuta teie informatsiooni platvormilt; teie informatsioon jääb teistele teenuste kasutajatele nähtavaks, olenevalt teie varasemast tegevusest teenustes. Täpsem teave oma informatsiooni kustutamise kohta on toodud allpool.

 

Oma informatsiooni kustutamine: Meie teenused ja nendega seotud dokumendid võimaldavad teil kustutada teatud teid puudutavat informatsiooni teenuste keskkonnast. Näiteks võite eemaldada ennast puudutavat informatsiooni sisaldava sisu, kasutades selle sisuga seotud märksõnaotsingut ja redigeerimisvahendeid, ning eemaldada teatud profiiliandmeid oma profiili seadetes. Pidage siiski meeles, et meil võib olla tarvis säilitada teatud informatsiooni registripidamiseks, tehingute teostamiseks või meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

 

Nõudmine, et me lõpetaksime teie informatsiooni kasutamise: Mõnedel juhtudel võite nõuda, et me lõpetaksime teie informatsioonile pöörduste teostamise, selle salvestamise, kasutamise ja muul viisil töötlemise, kui te leiate, et meil pole selleks nõuetekohaseid õigusi. Näiteks kui te olete seisukohal, et teenuste konto loodi teile ilma teie loata või kui te pole enam aktiivne kasutaja, siis võite nõuda, et me kustutaksime teie konto nii, nagu sätestatud selles eeskirjas. Kui te olete andnud meile nõusoleku kasutada teie informatsiooni piiratud eesmärgil, siis võite meiega ühendust võtta, et see nõusolek tühistada, kuid see ei mõjuta juba sel hetkel toimunud andmetöötlust. Samuti võite tühistada meile antud nõusoleku teie informatsiooni kasutamiseks turunduslikel eesmärkidel, võttes meiega ühendust, nagu kirjeldatud allpool. Selliste nõuete esitamise korral võib meil olla tarvis piisavalt aega teie nõude uurimiseks ja rahuldamiseks. Viivituse või vaidluse korral, kas meil on õigus teie informatsiooni kasutamist jätkata, peatame me teie informatsiooni igasuguse edasise kasutamise kuni nõude rahuldamiseni või vaidluse lahendamiseni eelsusel, et teie administraatoril pole sellele vastuväiteid (olenevalt olukorrast).

 

Teadete saamisest loobumine: Võite loobuda meilt reklaamiteadete saamisest, kasutades loobumisavalduse linki igas e-kirjas, uuendades oma e-posti eelistusi oma teenuste konto seadete menüüs või võttes meiega ühendust, nagu kirjeldatud allpool, et lasta oma kontaktandmed meie turundusliku e-posti loendist või registreeringute andmebaasist eemaldada. Isegi pärast seda, kui te olete meilt reklaamiteadete saamisest loobunud, saate te jätkuvalt meilt meie teenuseid puudutavaid tehinguteateid. Mõnede teadete saamisest on teil võimalik oma konto seadetes loobuda. Pidage meeles, et te saate jätkuvalt üldise sisuga reklaame.

 

Küpsiste kontrolli väljalülitamine: Vastavaid brauseripõhiseid küpsiste kontrolli vahendeid on kirjeldatud meie küpsiste-eeskirjas.

 

Jälituskeelu signaalide saatmine: Mõnedel brauseritel on sisemised jälituskeelu (DNT) funktsioonid, mis võivad saata signaali teie külastatavatele veebilehtedele, mis näitab, et te ei soovi jälituse teostamist. Kuna DNT-signaalide tõlgendamise asjus pole seni veel üldist kokkulepet, ei reageeri meie teenused praegu brauserite DNT-signaalidele. Võite kasutada erinevaid meie pakutavaid teisi vahendeid andmete kogumise ja kasutamise kontrollimiseks, sealhulgas võimalust meilt reklaamide saamisest loobuda, nagu kirjeldatud eespool.

 

 

 

 

 

Kuidas me kogutud informatsiooni rahvusvaheliselt edastame

 

Meie kogutud informatsiooni rahvusvahelised edastused

 

Me kogume informatsiooni üle kogu maailma ja hoiame seda peamiselt Ühendkuningriigis. Me edastame, töötleme ja salvestame teie informatsiooni väljaspool teie elukohariiki kõikjal, kus meie, R3SOURCER või meie kolmandatest isikutest teenusepakkujad teile teenuste pakkumise eesmärgil tegutsevad. Alati, kui me teie informatsiooni edastame, rakendame me meetmeid selle kaitsmiseks.

 

 

Rahvusvahelised andmete edastused R3SOURCERi siseselt: Meie ülemaailmse tegevuse hõlbustamiseks edastame me informatsiooni Singapuri ja võimaldame juurdepääsu sellele informatsioonile riikidest, kus R3SOURCER ja tema sidusettevõtted tegutsevad, selles eeskirjas kirjeldatud eesmärkidel. Nimetatud riikides ei pruugi kehtida samaväärsed privaatsuse ja andmekaitse seadused paljude teiste riikide seadustega, kus asuvad meie kliendid ja kasutajad. Kui me jagame teid puudutavat informatsiooni firmasiseselt ja R3SOURCERi sidusettevõtetega, rakendame me standardseid lepingulisi andmekaitse sätteid, mille on kinnitanud Euroopa Komisjon, ning tugineme EL-USA ja Šveitsi-USA andmekaitseraamistikule Privacy Shield, et kaitsta meie Euroopa Majanduspiirkonnas ja Šveitsis kogutud informatsiooni edastamist. Täpsema teabe saamiseks vt meie Privacy Shieldi märkust allpool või võtke meiega ühendust, nagu kirjeldatud allpool.

 

Rahvusvahelised andmete edastused kolmandatele isikutele: Mõned selles privaatsuseeskirjas kirjeldatud kolmandad isikud, kes osutavad meile lepingu alusel teenuseid, tegutsevad teistes riikides, kus ei pruugi kehtida samasugused privaatsuse ja andmekaitse seadused, nagu teie elukohariigis. Kui me jagame Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi klientide informatsiooni, siis rakendame me EL-USA ja Šveitsi-USA Privacy Shieldi andmekaitseraamistike nõudeid, Euroopa Komisjoni kinnitatud standardseid lepingulisi andmekaitse sätteid, siduvaid ettevõtluseeskirju, mis puudutavad andmete edastamist andmetöötlejatele, või teisi sobivaid juriidilisi mehhanisme andmete edastamise kaitsmiseks. Vt meie raamistiku Privacy Shield märkust allpool.

 

Märkus raamistiku Privacy Shield kohta

 

R3SOURCER Limited järgib EL-USA ja Šveitsi-USA andmekaitseraamistike Privacy Shield nõudeid ja Privacy Shieldi raamistiku põhimõtteid, mis puudutavad teiega seotud informatsiooni kogumist, kasutamist ja säilitamist selle edastamisel Euroopa Liidust või Šveitsist (olenevalt olukorrast) Ameerika Ühendriikidesse. Me tagame, et raamistiku Privacy Shield põhimõtteid rakendatakse kogu teid puudutavale informatsioonile, mida see privaatsuseeskiri hõlmab ning mis on saadud Euroopa Liidust, Euroopa Majanduspiirkonnast ja Šveitsist.

 

EL-USA ja Šveitsi-USA Privacy Shieldi andmekaitseraamistike alusel vastutame me Euroopa Liidust ja Šveitsist saadud teid puudutava informatsiooni töötlemise ning meie esindajana tegutsevale kolmandale isikule edastamise eest. Selliste edastuste korral järgime me raamistiku Privacy Shield põhimõtteid ning kanname raamistiku põhimõtete kohaselt vastutust, kui kolmandatest isikutest esindajad, kes teostavad meie nimel ja ülesandel teid puudutava informatsiooni töötlemist, teevad seda viisil, mis on vastuolus raamistiku Privacy Shield põhimõtetega, välja arvatud juhul, kui me tõendame, et me ei vastuta kahju tekitanud sündmuse eest.

 

Muu oluline privaatsust puudutav informatsioon

 

Märkus lõppkasutajatele!

Meie tooted on ette nähtud nii isiklikuks kasutamiseks kui ka kasutamiseks organisatsioonide poolt. Kui teenused muudetakse teile kättesaadavaks organisatsiooni (nt teie tööandja) kaudu, on vastav organisatsioon teenuste administraator ning vastutab enda kontrolli all olevate lõppkasutajate ja/või teenuse osutamise paikade eest. Sellisel juhul palume suunata andmekaitsega seotud küsimused oma administraatorile, sest teenuste kasutamine allub vastava organisatsiooni eeskirjadele. Me ei vastuta privaatsuse või turvalisusega seotud tegevuste eest administraatori organisatsioonis, mis võivad sellest eeskirjast erineda.

 

Isegi juhul, kui teile pakutavaid teenuseid ei halda organisatsioon, siis kui te olete organisatsiooni hallatava meeskonna liige või kui te kasutate teenustele juurdepääsuks organisatsioonilt saadud e-posti aadressi (näiteks teie ametikoha e-posti aadressi), võib vastava meeskonna administraator või teie organisatsiooni e-posti aadressiga seotud domeeni omanik (nt teie tööandja) hilisemal ajal rakendada administratiivset kontrolli teie konto ja teenuste kasutamise üle. Sellisel juhul edastatakse teile vastav teade.

 

 

Platvormi administraatorid võivad piirata teie juurdepääsu ja privileege. Mõnedel juhtudel võivad ettevõtte administraatorid lisaks:

 

 • nõuda teilt teie konto parooli lähtestamist;
 • piirata, peatada või katkestada teie juurdepääs teenustele või teie kontole;
 • reguleerida teie võimalusi konto informatsiooni redigeerida, piirata, muuta või kustutada;
 • muuta teie konto informatsiooni, sealhulgas profiiliandmeid või e-posti aadressi, mis on seotud teie kontoga;
 • omada juurdepääsu teie kontol olevale ja seda puudutavale informatsioonile; ja
 • omada juurdepääsu teie konto osana salvestatud informatsioonile või seda säilitada.

Kui te ei soovi, et administraator saaks teostada kontrolli teie konto või teenuste kasutamise üle, peate desaktiveerima oma konto vastavas asukohas või osakonnas, või eemaldama oma kontolt täielikult kõik e-posti aadressid, mis sisaldavad domeeni, mida administraator omab või kontrollib. Kui administraator teostab kontrolli teie konto või teenuste kasutamise üle, võib teil olla võimatu liikmelisust lõpetada või muuta oma kontoga seotud e-posti aadressi ilma administraatori loata.

 

 

Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma organisatsiooniga või tutvuge oma administraatori organisatsiooni puudutavate põhimõtetega.

 

 

 

 

Meie põhimõtted seoses lastega

 

Teenused ei ole suunatud alla 16-aastastele isikutele. Me ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 16-aastastelt lastelt. Kui me saame teada, et alla 16-aastane laps on esitanud meile isikuandmeid, siis rakendame me meetmeid, et sellised andmed kustutada. Kui te saate teada, et laps on esitanud meile isikuandmeid, siis võtke ühendust meie tugiteenustega.

 

 

 

Meie privaatsuseeskirja muutmine

 

Me võime teha selles privaatsuseeskirjas aeg-ajalt muudatusi. Me avaldame kõik privaatsuseeskirja muudatused sellel leheküljel ning kui muudatused on märkimisväärsed, teatame me nendest ulatuslikumalt, lisades vastava teate teenuste kodulehekülgedele ja sisselogimisakendesse või saadame teile vastava teate e-posti teel. Lisaks sellele hoiame me selle privaatsuseeskirja varasemaid versioone arhiivis, et te saaksite neid vaadata. Soovitame teil lugeda meie privaatsuseeskirja alati, kui te teenuseid kasutate, et olla kursis meie informatsiooni käsitlemise tavadega ja viisidega, kuidas te saate oma isikuandmeid kaitsta.

 

Kui te ei nõustu selle privaatsuseeskirja mistahes muudatustega, peate lõpetama teenuste kasutamise ja desaktiveerima oma konto(d), nagu kirjeldatud eespool.

 

 

Meie kontaktandmed

 

Teie informatsiooni kontrollib firma Resourcer Software Limited. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas teie informatsiooni käsitletakse, siis saatke vastav päring firmale Resourcer Software Limited allpool toodud aadressil, või kui te olete Euroopa Majanduspiirkonna elanik, siis võtke ühendust meie Euroopa Liidu esindajaga.

 

 

Resourcer Software Limited Suite 304

16 Hudson Street Belize City

Belize

 

E-post: hello@r3sourcer.com